Τα φυτά μυρίζουν τον Κίνδυνο | Biology.gr

Τα φυτά μυρίζουν τον Κίνδυνο

Τα φυτά μυρίζουν τον Κίνδυνο για να  προετοιμάσουν την άμυνα  τους εναντίον ενοχλητικών εντόμων.

  Ένα φυτό έχει την δυνατότητα να αρχίσει να προετοιμάζει την άμυνά του από τη στιγμή που «παίρνει μυρωδιά» μια αρσενική  μύγα των φρούτων να  ψάχνει για σύντροφο, σύμφωνα με τον εντομολόγο Penn State.

Μόλις τα ψηλά χρυσόβεργα φυτά μυρίσουν ένα προσελκυστικό (μια φερομόνη) φύλου που εκλύεται (απελευθερώνεται) από τις αρσενικές μύγες των φρούτων, φαίνεται να προετοιμάζουν  την άμυνα  τους  με χημικές ουσίες που τα καθιστούν λιγότερο ελκυστικά για τις θηλυκές μύγες των φρούτων  που θα μπορούσαν  να βλάψουν  τα φυτά, εναποθέτοντας τα αυγά τους πάνω σε  αυτά.

“Έχει γίνει όλο και πιο σαφές τα τελευταία χρόνια ότι τα φυτά ανταποκρίνονται στις οσμές,” δήλωσε ο Mark Mescher, επίκουρος καθηγητής

 εντομολογίας. “Μέχρι τώρα όλες οι αποκρίσεις που γνωρίζαμε είναι  αποκρίσεις  μεταξύ φυτών (από φυτό-σε-φυτό). Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα φυτά ανταποκρίνονται στην οσμή των γειτονικών κατεστραμμένων από έντομα φυτών, ξεκινώντας (πριμοδοτώντας) τη δική τους άμυνα.

Το νέο είναι ότι τα φυτά μπορούν μερικές φορές να οσφραίνονται (μυρίζουν) την ύπαρξη  των ίδιων των εντόμων-εχθρών τους. “

Μία αντίδραση του ψηλού χρυσόβεργου φυτού σε αυτές τις οσμές φαίνεται επίσης να το καθιστά  λιγότερο ελκυστικό για άλλα έντομα που θα μπορούσαν να τρέφονται με αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι δημοσίευσαν  τα ευρήματά τους στο τρέχον τεύχος του  Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σε μια μελέτη πεδίου (αγρό), οι ερευνητές εξέθεσαν ορισμένα φυτά στην οσμή της  αρσενικής μύγας των φρούτων και στη συνέχεια μέτρησαν τον αριθμό των εκτεθειμένων και μη εκτεθειμένων φυτών  στα οποία οι θηλυκές μύγες εναπόθεσαν αυγά. (Σημειώνοντας το διακριτικό σημάδι που εμφανίζεται όταν τα θηλυκά τρυπούν το στέλεχος για να εναποθέσουν μέσα τα αυγά τους).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν :

  • ότι τα θηλυκά ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό να γεννήσουν τα αυγά στα φυτά που είχαν εκτεθεί στο αρσενικό  «άρωμα».
  • ότι οι πιθανότητες να γεννήσουν τα αυγά σε φυτά που δεν είχαν εκτεθεί σε αυτό το ερέθισμα (οσμή) ήταν τετραπλάσιες.
  • επίσης ότι άλλα φυτοφάγα, όπως σκαθάρια, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, προκάλεσαν σημαντικά μικρότερη βλάβη στα ψηλά χρυσόβεργα φυτά που είχαν εκτεθεί στις εκπομπές οσμών της μύγας, τόσο στο πεδίο και σε εργαστηριακά πειράματα.

“Φαίνεται ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται την οσμή της μύγας,” δήλωσε ο Mescher. “Στη συνέχεια, ξεκινούν την άμυνα τους έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν  πιο γρήγορα στην απειλή.”

Μέσα από χρόνια εξέλιξης, η μύγα των φρούτων έχει δημιουργήσει μια στενή σχέση με το ψηλό χρυσόβεργο φυτό, σύμφωνα με Mersher, ο οποίος εργάστηκε με  τους Anjel Helms, διδακτορικός φοιτητής στην οικολογία, Consuelo De Moraes, καθηγητής εντομολογίας Και John Tooker, επίκουρος καθηγητής εντομολογίας.

Η αρσενική μύγα των φρούτων, η οποία στα βορειοανατολικά συνήθως εμφανίζεται στα μέσα Μαΐου, κρέμεται στα ανώτερα φύλλα των ψηλών χρυσόβεργων φυτών και εκπέμπει ένα μίγμα χημικών ουσιών που λειτουργεί ως προσελκυστικό για τις θηλυκές μύγες, οι οποίες εμφανίζονται αργότερα, σύμφωνα με Tooker. Μόλις ένα θηλυκό ζευγαρώνει με το αρσενικό, εναποθέτει τα αυγά του στο στέλεχος του φυτού. Οι θηλυκές μύγες γεννούν τα αυγά τους μόνο σε ψηλά χρυσόβεργα φυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ των δύο ειδών.

Λίγες εβδομάδες μετά, τα αυγά της μύγας εκκολάπτονται και μια βολβώδη ανάπτυξη, που ονομάζεται όζος (gall), εμφανίζεται στο στέλεχος του φυτού χρυσόβεργα ψηλά. Ο όζος (gall)  δεν σκοτώνει το ψηλό χρυσόβεργο φυτό, αλλά τα οζώδη φυτά δεν παράγουν, πολλούς σπόρους, όπως αυτά χωρίς όζους. Επίσης οι σπόροι του τείνουν να είναι μικρότεροι και λιγότερο ικανοί να βλαστήσουν.

«Φαίνεται ότι τα φυτά που είναι σε θέση να αντιληφθούν την ύπαρξη της μύγας και να αμυνθούν θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, παραγωγή σπόρων υψηλότερης ποιότητας για την επόμενη γενιά», είπε ο Tooker. “Έτσι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τα φυτά που μπορούν να αντιληφθούν τη μυρωδιά της μύγας των φρούτων “.

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για το πώς ψηλά χρυσόβεργα φυτά είναι σε θέση να εντοπίσουν τη μυρωδιά της μύγας.”Η κατανόηση της όσφρησης των φυτών σε γενικές γραμμές παραμένει αρκετά περιορισμένη», δήλωσε ο Mescher.

Όμως, οι ερευνητές πιστεύουν ότι και άλλα φυτά μπορούν να χρησιμοποιούν τα έντομα για την ανίχνευση των οσμών κίνδυνου και να προετοιμάζουν την άμυνα τους. “Υποψιάζομαι ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει σε πολλά φυτά», δήλωσε ο Tooker. “Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο διαδεδομένο αυτό είναι.”

                            Το φυτικό σύστημα ανίχνευσης χημικών ουσιών

μοιάζει με το οσφρητικό σύστημα των ζώων υπό την έννοια ότι τα φυτά μπορούν να αναγνωρίσουν «ξένα» μόρια, χαρακτηριστικά των μυκήτων και των βακτηρίων με υψηλό βαθμό ειδίκευσης.

Οι παράγοντες που προκαλούν αμυντικές αποκρίσεις ονομάζονται διεγέρτες (Grant et al. 2006). Η διέγερση αυτή επιτυγχάνεται με την παρουσία αντίστοιχων βιοχημικών υποδοχέων στα κυτταρικά τοιχώματα και στις κυτταρικές μεμβράνες των φυτών. Οι υποδοχείς περιλαμβάνουν «προσδένουσες πρωτεΐνες», οι οποίες αντιδρούν με τους διεγέρτες και δημιουργούν σύμπλοκα διεγέρτη-υποδοχέα και συμβάλουν στη διέγερση των μηχανισμών άμυνας των φυτών

….Αλλά και επικοινωνούν (συνομιλούν) μεταξύ τους  

Τα φυτά δεν είναι παθητικοί δέκτες. Προειδοποιούν το ένα το άλλο για τον επερχόμενο κίνδυνο…

Οι επιστήμονες το υποπτεύονταν χρόνια, σήμερα όμως έχουν στα χέρια τους την απόδειξη: μια «κρυφή συνομιλία» μεταξύ δύο μεταλλαγμένων λάχανων. Έκοψαν τα φύλλα του ενός λάχανου και το τοποθέτησαν σε ένα δωμάτιο όπου είχαν προηγουμένως αφήσει δύο ακόμη φυτά. Λίγη ώρα μετά, το «τραυματισμένο» λάχανο άρχισε να εκλύει αιθύλιο του ιασμονικού οξέος το οποίο ανιχνεύθηκε από τα άλλα. Και αυτά με τη σειρά τους επανέλαβαν την ίδια διαδικασία, διαδίδοντας τον κίνδυνο σε όλα τα επαπειλούμενα λάχανα.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως τα φυτά βιώνουν μια παθητική ζωή. Στην πραγματικότητα όμως κινούνται, αισθάνονται και επικοινωνούν»

www.biology.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 × 2 =

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενήμεροι για νέα και άρθρα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services