Οδηγός σπουδών | Biology.gr

Οδηγός σπουδών

 Πρόκειται για έναν οδηγό που θα βοηθήσει τον υποψήφιο φοιτητή να συνδέσει τον τίτλο του πτυχίου με τις καριέρες που μπορεί να

 ακολουθήσει . Για κάθε πτυχίο αναφέρονται οι πιο γνωστές περιοχές απασχόλησης, οι βασικοί εργοδότες, καθώς και 

οι στρατηγικές κινήσεις που πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος για να αυξήσει τις ευκαιρίες δημιουργίας καριέρας.

  

 

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ    Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

Τι μπορώ να κάνω με αυτό το πτυχίο;

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Βιοτεχνολογία

 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Εργαστηριακός έλεγχος
 • Διδασκαλία

 

   
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια
 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Γεωργική βιομηχανία (παραγωγή λιπασμάτων, ζωική και φυτική παραγωγή και εκτροφή)
 • Κυβερνητικά εργαστήρια και υπηρεσίες
 • Βιοτεχνολογική βιομηχανία
   
 • Άριστες εργαστηριακές δεξιότητες.
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία και ανώτερες θέσεις στην έρευνα και τη διεύθυνση.
 • Επιπρόσθετες σπουδές στην Επιστήμη και τα Μαθηματικά.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Καλλιέργεια ακρίβειας, υπομονής και συστηματικής εργασίας.

Γενετική

 • Έρευνα και Ανάπτυξη που σχετίζεται με:
  • Ζώα
  • Φυτά
  • Ανθρώπους
 • Γενετική συμβουλευτική
   
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια
 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Παραγωγούς σπόρων, εκτρεφόμενων ζώων και πουλερικών
 • Φάρμες εκτροφής ζώων για τη γούνα τους

 

 • Κυβερνητικά εργαστήρια (Υπουργείο Γεωργίας, Εθνικό ινστιτούτο υγείας, υπηρεσίες άγριας ζωής και ψαριών)
 • Βιοτεχνολογική βιομηχανία
 • Νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα
   
 • Ευρύ φάσμα γνώσεων στις επιστήμες, Μαθηματικά και τεχνολογία υπολογιστών.
 • Απόκτηση Ph.D. για ανώτερες θέσεις στην έρευνα και τη διοίκηση.
 • Απόκτηση master για τη γενετική συμβουλευτική.
 • Έρευνα
 • Διδασκαλία
 • Παραγωγή
 • Ποιοτικός έλεγχος 

Μικροβιολογία

   
 • Κολέγια και πανεπιστήμια (σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικής)
 • Ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα
 • Κυβερνητικά ερευνητικά εργαστήρια και υπηρεσίες
 • Πειραματικοί γεωπονικοί σταθμοί
 • Νοσοκομεία και άλλα υγειονομικά ιδρύματα
 • Τροφικές, φαρμακευτικές, χημικές εταιρείες και κοσμετολογία
 • Βιομηχανίες παραγωγής ξυλείας, χαρτιού, υφασμάτων, οπτικού εξοπλισμού, δερμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου και ελέγχου μόλυνσης
   
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια και για ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Επιπρόσθετα μαθήματα Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και Φυσικής.
 • Επιπρόσθετα μαθήματα εξειδίκευσης, π.χ. Βοτανική, παθολογία φυτών κ.λπ.
 • Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με ομάδες.

Μυκητολογία

 • Διδασκαλία
 • Έρευνα
   
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια (σχολές Ιατρικής, Δασολογίας και Γεωπονικής)
 • Εργαστήρια ιατρικής έρευνας
 • Ιδιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα
 • Φαρμακευτική βιομηχανία
 • Δημόσια Υγεία
 • Βιομηχανίες και εργαστήρια που σχετίζονται με την παραγωγή τροφών, δερμάτων, υφασμάτων και με δασικά προϊόντα
 • Χημική βιομηχανία
 • Κυβερνητικά εργαστήρια
   
 • Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς. Οι γνώσεις βιομηχανικής χημείας είναι ιδιαίτερα βοηθητικές.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικής.
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Διδασκαλία
 • Έρευνα
 • Field and laboratory
 • Ταξινομία (?) (Taxonomy)
 • Τοξικολογία
 • Συμβουλευτική
 • Ιατρική

Συστηματική Βιολογία

 

   
 • Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία
 • Κολέγια, Πανεπιστήμια
 • Υπουργείο Γεωργίας και άλλες υπηρεσίες
 • Ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα
 • Μουσεία
 • Βοτανικοί κήποι
 • Ζωολογικοί κήποι και ενυδρεία
 • Υγειονομικά εργαστήρια
 • Νοσοκομεία
 • Πετρελαϊκές εταιρείες
 • Οικολογικοί οργανισμοί
 • Εθνικά και διεθνή ερευνητικά περιβαλλοντικά προγράμματα
   
 • Απόκτηση ειδικής άδειας διδασκαλίας.
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε πανεπιστήμια και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Ανάπτυξη εργαστηριακών ικανοτήτων.

 

 • Γνώση ξένων γλωσσών για διεθνείς ευκαιρίες.
 • Διδασκαλία
 • Έρευνα
 • Βιολογικός έλεγχος
 • Τοξικολογία
 • Βιολογική έρευνα
 • Επέκταση
 • Επιθεώρηση

Εντομολογία

   
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια και ειδικότερα Κτηνιατρική και Γεωπονική
 • Βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, χημικών για παρασιτικό έλεγχο και ξυλείας και πολτού.
 • Χημικές εταιρείες
 • Εταιρείες παρασιτικού ελέγχου
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Γεωργικοί πειραματικοί σταθμοί
 • Συμβούλια και εταιρείες επιθεωρήσεων
 • Μουσεία
 • Εταιρείες οικολογικής προστασίας
   
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε πανεπιστήμια και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Εξειδίκευση σε έναν τομέα.
 • Εκτροφή
 • Έρευνα
 • Επιθεώρηση
 • Διδασκαλία

Υδροβιολογία

 

   
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Διεθνείς υπηρεσίες
 • Οργανισμοί επιθεωρήσεων
 • Ιδιωτικοί οργανισμοί αναψυχής
  • Ερευνητικά εργαστήρια
  • Ζωολογικοί κήποι
  • Στρατιωτικές υπηρεσίες
  • Ναυτιλία
  • Κατασκευαστικές εταιρείες
  • Ιχθυοτροφεία και Ιχθυοκαλλιέργειες
   
 • Καλή βάση Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Στατιστικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε πανεπιστήμιο και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Απόκτηση εμπειρίας σχετικής με την αλιεία και τα πλωτά μέσα (ναυτιλία)
 • Εξειδίκευση στην αλιευτική επιστήμη.
 • Φροντίδα – Εκπαίδευση Ζώων
 • Ζωική συμπεριφορά
 • Έρευνα
 • Έφορος
 • Διδασκαλία

Ζωολογία

 

   
 • Πάρκα και καταφύγια άγριων ζώων
 • Ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία
 • Μουσεία
 • Ερευνητικοί οργανισμοί
 • Φαρμακευτικές, χημικές και γεωπονικές βιομηχανίες
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια
   
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας δουλεύοντας με ζώα και ποικίλο εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Ευρύ φάσμα γνώσεων στη Βιολογία και άλλα συναφή αντικείμενα, όπως η Χημεία, η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Στατιστική.
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε πανεπιστήμιο και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Φυσιολογία
 • Βιοφυσική
 • Βιοχημεία
 • Φαρμακολογία
 • Διατροφή
 • Ανοσολογία
 • Παθολογία
 • Έρευνα
 • Διδασκαλία
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Μηχανική

Βιοϊατρική

 

   
 • Κολέγια και Πανεπιστήμια (Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Ιατρική, Κτηνιατρική και Γεωπονική)
 • Κλινικές και νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα
 • Εταιρείες φαρμάκων
 • Ανεξάρτητα εξεταστικά (testing) εργαστήρια
 • Δημόσια υγεία
 • Γεωπονικοί πειραματικοί σταθμοί
 • Βιομηχανικά εργαστήρια (χημικά, πετρελαίου, επεξεργασίας τροφών, φαρμάκων και καλλυντικών)
 • Στρατιωτικές υπηρεσίες
   
 • Απόκτηση Ph.D. για διδασκαλία σε πανεπιστήμιο και ανώτερες ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις.
 • Απόκτηση υπόβαθρου στη Φυσική, Οργανική και Φυσική Χημεία, Μαθηματικά και Ανατομία.\
 • Εξειδίκευση.

 

 • Απόκτηση πτυχίου στην Βιοϊατρική Μηχανική ή Μηχανική Τεχνολογία.

Βιοπληροφορική

   
 • Βιομηχανία βιοτεχνολογίας
 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Κυβερνητικά ερευνητικά εργαστήρια
 • Πανεπιστήμια
   
 • Απόκτηση πτυχίου Πληροφορικής.
 • Γνώσεις προγραμματισμού και συσχέτισης βάσεων δεδομένων
 • Εκμάθηση πακέτων μοριακής βιολογίας, σχεδίασης ιστοσελίδων και προγραμμτισμού.
 • Διδασκαλία
 • Εξωσχολική εκπαίδευση

Εκπαίδευση

   
 • Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Μουσεία
 • Ζωολογικοί κήποι
 • Πάρκα
   
 • Απόκτηση ειδικής άδειας διδασκαλίας.
 • Απόκτηση εμπειρίας μέσω εθελοντικής διδασκαλίας.
 • Καλλιέργεια άριστων διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Επιμέλεια
 • Συγγραφή

Τεχνική συγγραφή

 

   
 • Εφημερίδες
 • Εκδοτικές εταιρείες (περιοδικά, επαγγελματικές εφημερίδες, επιστημονικές επιθεωρήσεις, σχολικά βιβλία και εκδόσεις online)
   
 • Καλλιέργεια γραπτής ικανότητας και ελέγχου της ομιλούμενης γλώσσας
 • Πτυχίο στη δημοσιογραφία
 • Απόκτηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ και desktop publishing

Εικονογράφηση

   
 • Εκδοτικές εταιρείες σχολικών βιβλίων ή επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων
   
 • Πτυχίο Γραφικών τεχνών

Τεχνικές και Φαρμακευτικές Πωλήσεις (Ιατρικός Επισκέπτης)

   
 • Κατασκευαστικές εταιρείες (φαρμακευτικές, εργαστηριακού εξοπλισμού, ιατρικών προμηθειών και τεχνητών μελών
   
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων Ανατομίας, Φαρμακολογίας και Χημείας.
 • Απόκτηση εμπειρίας στις πωλήσεις και το εμπόριο.
 • Απόκτηση πτυχίου Επιχειρήσεων.

Βιολογική Φωτογραφία

   
 • Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική Σχολή
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μουσεία
 • Ζωολογικές ενώσεις
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Ελεύθερο επάγγελμα
   
 • Απόκτηση ενδελεχούς γνώσης των φωτογραφικών διαδικασιών και της τεχνολογίας.
 • Εξοικείωση με ιατρικά και επιστημονικά όργανα, π.χ. μικροσκόπια.
 • Παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων (βιολογική, ιατρική και οφθαλμική φωτογραφία). Επίσης μαθήματα εκτύπωσης και γραφιστικής.
 • Νομολογία
 • Επιστημονική πολιτική
 • Νομοθεσία για τις πατέντες
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία

Νόμος

 

   
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες

 

 • Νομικές εταιρείες και γραφεία
 • Μεγάλες επιχειρήσεις
   
 • Καλλιέργεια άριστης επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Απόκτηση Ph.D. για περισσότερες ευκαιρίες.
 • Απόκτηση πτυχίου Νομικής

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενήμεροι για νέα και άρθρα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες