Επαγγέλματα | Biology.gr

Επαγγέλματα

Επαγγέλματα με τα οποία μπορεί να αχοληθεί ένα πτυχιούχος βιολογικών επιστημών..και σύντομη περιγραφή του κάθε επαγγέλματος

 

 Αγροτικός Βιολόγος - Αγρονόμος (Agricultural Biologist - Agronomist)

Οι Αγροτικοί βιολόγοι αασχολούντα κυρίως με την βιολογική γεωργία και την ολοκληρωμένη διαχείρηση παρασίτων. Ενδιαφέρονται για τις αρχές και τις πρακτικές της αγροτικής παραγωγής και για την διατήρηση των συστατικών του εδάφους και των εδαφικών πηγών. Δίνουν έμφαση στην παραγωγή και προστασία της σοδιάς, στην καλλιέργεια φυτών, στην διατήρηση των συστατικών του εδάφους (χώματος) και στην γονιμότητα.

Οι αγρονόμοι βοηθούν στην τροφοδοσία του κόσμου, αφού οι αγρονομικές σοδειές καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις για ζωική και ανθρώπινη κατανάλωση. Βοηθούν στην ανάπτυξη ποικιλιών για διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να είναι ανθεκκτικές στα έντομα και στις ασθένειες που είναι κοινές στην περιοχή της παραγωγής. Προσφέρουν εκπαίδευση και συμβουλή στους παραγωγούς για τις νεότερες ποικιλίες και για την παραγωγή.

Αναλυτής Εγκληματολογικών Εργαστηρίων (Crime Lab Analyst)

Η λύση ενός εγκλήματος συχνά προέρχεται από αποδείξεις που προέρχονται από ένα εργαστήριο. Εκεί, καταρτισμένοι επιστήμονες, γνωστοί ως αναλυτές εγκληματολογικών εργαστηρίων, εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα ευρήματά τους μπορεί να βοηθήσουν στην καταδίκη ή στην απόδειξη της αθωότητας ενός κατηγορούμενου για ένα έγκλημα. Οι αναλυτές αυτοί δεν παίρνουν το μέρος κάποιου, αλλά χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να διαπιστώσουν τα γεγονότα, που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο. Οι  εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν ανάλυση φαρμάκων, τεστ αίματος και ορών, τοξικολογικές εξετάσεις, δακτυλικά αποτυπώματα, εκρηκτικά και ανίχνευσης αποδείξεων. Οι αναλυτές σε ένα εγκληματολογικό εργαστήριο μπορεί να επικεντρωθούν σε έναν από αυτούς τους τομείς.

Ανθρωπολόγος (Anthropologist)

Ανθρωπολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η αναζήτηση του τι είναι άνθρωπος εκτείνεται από τη μελέτη της κουλτούρας και των κοινωνικών σχέσεων, μέχρι την ανθρώπινη βιολογία και εξέλιξη, τη γλώσσα, τη μουσική, την τέχνη και την αρχιτεκτονική και τις ανθρώπινες συνήθειες. Η Ανθρωπολογία περιλαμβάνει τέσσερα ευρύτατα πεδία: την ανθρωπολογία κουλτούρας (cultural), την γλωσσική ανθρωπολογία, την φυσιο-ανθρωπολογία και την αρχαιολογία.

Οι culturar ανθρωπολόγοι ειδικεύονται σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και οι μελέτες τους επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ενός τόπου. Μελετούν το οικονομικό τους σύστημα, τον τρόπο που παντρεύονται, τους χορούς, την αισθητική τους.

Οι γλωσσο-ανρθωπολόγοι μελετούν την γλώσσα (και τους ιδωματισμούς της) ενός τοπικού πληθυσμού.

Οι φυσιο-ανρθωπολόγοι παρατηρούν την βιολογική συμπεριφορά, προσπαθώντας να κατανοήσουν την συνεχιζόμενη ανθρώπινη εξέλιξη και τις ανθρώπινες προσαρμογές σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως η μητρική φυσιολογική αντίδραση στην εγκυμοσύνη.

Τέλος, οι ιστορικοί αρχαιολόγοι βοηθούν στη διατήρηση του πρόσφατου παρελθόντος. Οι αρχαιολογικές μελέτες γενικά γίνονται από ομάδες ειδικών που εργάζονται με υπολείμματα φυτών, με δείκτες ανθρώπινης ζωής και με ανθρώπινα αντικείμενα φτιαγμένα που παράχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε μια περιοχή.

Αστροβιολόγος (Astrobiologist) Αστροβιολογία ή Εξωβιολογία είναι η μελέτη της προέλευσης, της εξέλιξης και της κίνησης της ζωής στο σύμπαν.
Βιολόγος (Biologist) Οι Βιολόγοι μελετούν όλες τις πλευρές των ζωντανών οργανισμών και τη σχέση των ζώων, των φυτών, των εντόμων και των μικροβίων με το περιβάλλον τους. Πολλοί ειδικεύονται στην ορνιθολογία (μελέτη των πουλιών), στη μικροβιολογία (μελέτη των μικροσκοπικών οργανισμών) ή σε άλλους τομείς. Όλοι όμως έχουν κοινή την μελέτη της ζωής. Επίσης, ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη, διενεργούν βασική έρευνα για να αυξήσουν την γνώση για τους ζωντανούς οργανισμούς, ενώ άλλοι ασχολούνται με την εφαρμοσμένη έρευνα και χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή για να αναπτύξουν νέα φάρμακα, να αυξήσουν τις γεωργικές παραγωγές, να βελτιώσουν το περιβάλλον κ.λπ.
Βιοτεχνολόγος (Biotechnologist) Η Βιοτεχνολόγοι χρησιμοποιούν ζωντανά κύτταρα και υλικά που παράγονται από τα κύτταρα για να δημιουργήσουν φαρμακευτικά, διαγνωστικά, αγροτικά, περιβαλλοντικά και άλλα προϊόντα που θα ωφελήσουν την κοινωνία.Η επιστήμη της Βιοτεχνολογίας χρησιμοποιείται επίσης για την μετάλλαξη γενετικών πληροφοριών στα ζώα και στα φυτά, έτσι ώστε να βελτιωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί ο άνθρωπος.Επειδή η Βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί ουσιαστικά τα βασικά συστατικά της ζωής για να φτιάξει νέα προϊόντα, είναι ταυτόχρονα εφαρμοσμένη επιστήμη αλλά και τεχνολογία αιχμής. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η βιοτεχνολογία θα είναι μια από τις σημαντικότερες εφαρμοσμένες επιστήμες του 21ου αιώνα.
Βιοφυσικός (Biophysicist) Οι Βιοφυσικοί χρησιμοποιούν πειραματικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και αναπτύσσουν νέες μεθόδους που απευθύνονται σε μηχανισμούς βιολογικών διαδικασιών σε κάθε επίπεδο. Ορισμένοι τομείς με τους οποίους ασχολούνται οι βιοφυσικοί είναι: Βιοενεργητική, Βιοφυσική Θεωρία και Μοντέλα, Κυτταρική Βιοφυσική, Ηλεκτροφυσιολογία, Μεμβράνες, Νουκλεϊκά Οξέα, Φωτοβιοφυσική, Πρωτεΐνες, Φασματοσκοπία και άλλες τεχνικές, κ.λπ.
Βιοχημικός (Biochemist) Ο Βιοχημικός μελετά την χημική σύνθεση και συμπεριφορά όλων των έμβιων όντων, και επίσης τις επιπτώσεις της τροφής, των ορμονών ή των φαρμάκων σε διάφορους οργανισμούς. Εργάζονται σε πεδία όπως η ιατρική, η διατροφή ή η γεωργία, όμως οι περισσότεροι ασχολούνται με την έρευνα σε αντικείμενα όπως το βάρος, το φιλτράρισμα, η απόσταξη, το στέγνωμα και η καλλιέργεια (ανάπτυξη) οργανισμών. Μερικές φορές σχεδιάζουν ειδικές συσκευές ή απαραίτητο εξοπλισμό για τη δουλειά τους. Μερικοί Βιοχημικοί εργάζονται στην εφαρμοσμένη έρευνα η οποία χρησιμοποιεί τις ανακαλύψεις της βασικής έρευνας για να λύσει πρακτικά προβλήματα.
Βοτανολόγος (Botanist) Η Βοτανική είναι η επιστημονική μελέτη των φυτών. Τα αποτελέσματα της βοτανολογικής έρευνας αυξάνουν και βελτιώνουν τα φάρμακα, τις τροφές, τις ίνες, τα οικοδομικά υλικά και άλλα φυτικά προϊόντα. Ακόμη, η γνώση των βοτανολόγων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοίκηση πάρκων, δασών και μεγάλων εκτάσεων. Οι υπεύθυνοι της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζονται στην γνώση και την κατανόηση των βοτανολόγων για την επιστήμη των φυτών, ώστε να επιλυθούν προβλήματα ρύπανσης.                           Τα πεδία που μπορεί να ασχοληθεί ένα βοτανολόγος είναι αρκετά, όπως:
 •  μελετούν τις σχέσεις των φυτών με άλλους οργανισμούς και με το περιβάλλον.
 • ψάχνουν να βρουν νέα είδη ή διεξάγουν πειράματα για να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά αναπτύσσονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
 • μελετούν τη δομή των φυτών.
 • χρησιμοποιούν μικροσκόπια για να μελετήσουν την πιο λεπτομερειακή δομή ενός συγκεκριμένου κυττάρου.
 • κάνουν πειράματα για να προσδιορίσουν το πώς τα φυτά μετατρέπουν τα απλά χημικά συστατικά σε συνθετότερες χημικές ουσίες.
 • μελετούν διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε μια χρονική κλίμακα, από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου σε συγκεκριμένα κύτταρα μέχρι και σε αιώνες εξελικτικής διαδικασίας.
Γενετιστής (Geneticist) Οι γενετιστές προσπαθούν να λύσουν ένα συναρπαστικό γρίφο: τι είναι τα γονίδια, πώς αντιγράφονται και μεταφέρονται, πώς αλλάζουν μέσω της μετάλλαξης και της επιλογής κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, πώς εκφράζονται για να παράγουν κύτταρα και οργανισμούς και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν αγροτικές και εκ γενετής ασθένειες.                           Η Γενετική είναι συστατικό ουσιαστικά κάθε τομέα της Βιολογίας, συμπεριλαμβανομένων και της εξέλιξης, της γενετικής της συμπεριφοράς, της αναπτυξιακής βιολογίας, της γενετικής πληθυσμών και της μοριακής γενετικής. Στην ιατρική, η γενετική είναι η βάση για την κατανόηση της κληρονομικότητας γενετικών ασθενειών, για την παροχή συμβουλής σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κάνουν παιδιά με γενετικά ελαττώματα και για την επιστημονική έρευνα που αναζητά την κατανόηση της μοριακής βάσης μιας γενετικής ασθένειας ώστε να οδηγηθεί στη θεραπεία της. Στη γεωργία, η γενετική είναι η βάση για την καλλιέργεια φυτών νέας εσοδείας και για την εκτροφή ζώων. Η έντονα αναπτυσσόμενη βιοτεχνολογική βιομηχανία χρησιμοποιεί τη γενετική για να παράγει μεγάλο εύρος προϊόντων, από φαρμακευτικά μέχρι μικρο-chip. Ακόμη τα ευαίσθητα τεστ γενετικής χρησιμοποιούνται ευρέως σε ποινικές υποθέσεις για να αναγνωρίσουν άτομα από μια σταγόνα αίματος και σε ελέγχους τροφών για να επισημάνουν μολύνσεις από disease-causing οργανισμούς. Οι βιολόγοι χρησιμοποιούν την γενετική για αναγνωρίσουν τα γονίδια που λειτουργούν στη ζωή ενός κυττάρου και αυτά που ελέγχουν την ανάπτυξη ενός σύνθετου οργανισμού από ένα γονιμοποιημένο ωάριο.
Ερευνητής Περιβάλλοντος (Environmental Researcher) Οι ερευνητές περιβάλλοντος μελετούν τους δεσμούς μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος. Διεξάγουν εργαστηριακές μελέτες, εργάζονται στη φύση και βοηθούν στην ανάπτυξη μέτρων διατήρησης της ζωής, που θα διατηρήσουν και θα προστατέψουν το περιβάλλον που όλοι μοιραζόμαστε. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους συχνά εμφανίζονται δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και σε βιβλία. Μεταξύ αυτών των επιστημόνων υπάρχουν αναλυτές και τοξικολόγοι που μελετούν την μόλυνση της ατμόσφαιρας, την ποιότητα του νερού ή των εδαφών, οικολόγοι δασών, υδάτων, φυτών και ζώων.
Ερπετολόγος (Herpetologist) Η Ερπετολογία είναι η μελέτη των αμφίβιων και των ερπετών. Όλοι οι ερπετολόγοι είναι καταρχήν βιολόγοι, με καλή γνώση της γενικής βιολογίας, που έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για τα αμφίβια και τα ερπετά. Οι περισσότεροι από τους ερπετολόγους κάνουν έρευνες για τα ερπετά και τα αμφίβια, οι οποίες μπορεί να είναι οικολογικές (πώς ζουν τα ζώα), συστηματικές (πώς σχετίζονται μεταξύ τους), μορφολογικές (ζωϊκή δομή), συμπεριφοράς (τι κάνουν τα ζώα), φυσιολογικές (πώς λειτουργεί το σώμα τους) ή βιοχημικές. Εργάζονται σε ζωολογικούς κήπους ή σε πάρκα άγριας φύσης, διδάσκουν ή ενδιαφέρονται για μουσειακές συλλογές.
Ζωολόγος (Zoologist)     Οι ζωολόγοι μελετούν τα ζώα. Ερευνούν την προέλευση των ζώων, τις συνήθειές τους και τους κύκλους ζωής τους, τις ασθένειές τους και τα παράσιτα που ζουν πάνω ή μέσα τους.Η Ζωολογία προσφέρει πολλές ειδικεύσεις. Μία από αυτές είναι η ανατομία (η δομή και μορφή των ζώων), η κυτταρική και μοριακή βιολογία, η εξέλιξη και η ζωική οικολογία (πώς τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους). Οι ζωολόγοι μπορούν επίσης να ασχοληθούν με τα έντομα, τα ψάρια, τα φίδια και τις σαύρες ή τα απολιθώματα. Μαζεύουν στοιχεία χρήσιμα σε ανθρώπους που εργάζονται στη γεωργία, στην ιατρική, στην φαρμακολογία, στην διατήρηση της άγριας ζωής και στον έλεγχο των pests. Εργάζονται σε εργαστήρια όπου εξετάζουν δείγματα ζωικών ιστών, κάτω από ένα μικροσκόπιο που μεγαλώνει τα αντικείμενα 50.000 φορές ή και περισσότερο. Επίσης, μελετούν ζωντανά ζώα σε ελεγχόμενες και φυσικές συνθήκες διαβίωσης.
Θεωρητικός Βιολόγος (Theoretical Biologist) Η Θεωρητική Βιολογία μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή της λογικής στη Βιολογία. Με την έννοια αυτή, κάθε βιολόγος είναι, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, θεωρητικός βιολόγος. Ωστόσο, ο καθημερινός σκοπός των θεωρητικών είναι να εξηγήσουν τον βιολογικό κόσμο.Το προϊόν ενός θεωρητικού βιολόγου είναι μια θεωρία, μια ιδέα, όχι μια παρατήρηση ή ένα πειραματικό αποτέλεσμα, αν και στηρίζεται σ΄ αυτά. Το γεγονός αυτό διαχωρίζει τον θεωρητικό βιολόγο από τους άλλους βιολόγους.Ο θεωρητικός βιολόγος εμβαθύνει σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ανακαλύπτει αναπάντεχες σχέσεις, προσπαθεί να τις ποσοτικοποιήσει (quantify) χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της λογικής (μαθηματικά, λογική, Η/Υ κ.λπ.) και κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για το αποτέλεσμα των μελλοντικών πειραμάτων και παρατηρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο κρίσιμο πείραμα δεν θα πραγματοποιούνταν χωρίς την έμπνευση της θεωρίας τους. Οι θεωρητικοί βιολόγοι υπεισέρχονται σε τομείς όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και η κοινωνική πολιτική.
Ιχθυολόγος (Ichthyologist) Ιχθυολογία είναι η επιστημονική μελέτη των ψαριών. Ο ιχθυολόγος είναι ο επιστήμονας που μελετά μερικά από τα 25.000 με 30.000 περίπου είδη σπονδυλωτών ψαριών, καρχαριοειδών, rays and lobe-finned ψαριών. Ορισμένες ειδικότητες των ιχθυολόγων είναι η μελέτη της ταξινόμησης, της ιστορίας, της ανατομίας, της συμπεριφοράς, της οικολογίας ή φυσιολογίας και ζωής σε ενυδρεία και η εκτροφή ψαριών.Η μελέτη των ψαριών είναι πολύ σημαντική, διότι εκτός από το γεγονός ότι αποτελούν την πιο πλούσια ομάδα ειδών των σπονδυλωτών ζώων, τα ψάρια συχνά χρησιμοποιούνται σαν πειραματικά μοντέλα για την επίδειξη βασικών βιολογικών αρχών.
Μηχανολόγος Βιολογικών Συστημάτων (Biological Systems Engineer) Οι μηχανολόγοι Βιολογικών Συστημάτων ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ζωή των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων. Δουλεύοντας με ζωντανά συστήματα και βιολογικά παραγώμενα υλικά, δημιουργούν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συσκευές. Μερικές δραστηριότητες αυτού του επαγγέλματος είναι:
 • η δημιουργία τεχνικών και εξοπλισμού που βελτιώνουν τις σοδειές και μειώνουν την απώλεια των συστατικών του χώματος, την χρήση νερού και την μόλυνση των υδάτων από χημικά.
 • η ανάπτυξη διαδικασιών ικανών να μετατρέπουν βιολογικά υλικά σε ποιοτικές τροφές.,η επινόηση και ο έλεγχος τεχνολογιών ζύμωσης που μετατρέπουν τα βιολογικά λήμματα σε χρήσιμη ενέργεια ή ευεργετικά προϊόντα.
 • η ανάπτυξη αισθητήρων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την επιθυμητή υφή και το θρεπτικό αποτέλεσμα επεξεργασμένων τροφών.
 • ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εργαστηριακών εγκαταστάσεων που παράγουν φυτά αναπτυγμένα με γονιδιακή επεξεργασία.
Μικροβιολόγος (Microbiologist) Οι μικροβιολόγοι μελετούν τα βακτήρια και άλλους συγγενείς οργανισμούς όπως οι ιοί, οι μύκητες, η άλγη και τα πρωτόζωα. Απομονώνουν, καλλιεργούν, ταξινομούν και ελέγχουν αυτές τις μικροσκοπικές μορφές ζωής, έτσι ώστε να μπορούν να μελετούν τις δομές τους και τις διαδικασίες της ζωής τους.Μελετούν οργανισμούς που είναι ωφέλιμοι ή ακόμη και ζωτικής σημασίας για τη ζωή, καθώς επίσης και  αυτούς που προκαλούν ασθένειες. Οι μικροβιολόγοι ενδιαφέρονται για την επίδραση των μικροοργανισμών σε ζωντανά ή νεκρά ζωικά και φυτικά κύτταρα, βακτηριακά κύτταρα, ιστούς και όργανα. Χρησιμοποιούν τη γνώση τους και τις ικανότητές τους σε πολλούς τομείς του κλάδου τους.Η μελέτη των μικροοργανισμών είναι χρήσιμη στην ιατρική και οδοντιατρική έρευνα, στις βιομηχανίες τροφών και φαρμάκων, στα προγράμματα δημόσιας υγείας, στη γεωργία, στις κτηνιατρικές μελέτες, στις βιομηχανίες χημικών και πετρελαιοειδών και στην θαλάσσια έρευνα.
Παλαιοντολόγος (Paleontologist) Παλαιοντολογία είναι η επιστήμη των απολιθωμάτων. Ένα απολίθωμα είναι κάθε ίχνος προηγούμενης μορφής ζωής. Έτσι, αν και το ξύλο, τα οστά και τα όστρακα είναι τα πιο κοινά απολιθώματα, κάτω από ορισμένες συνθήκες μαλακοί ιστοί, ίχνη, ακόμη και κοπρόλιθοι (fossil feces) μπορούν να διατηρηθούν ως απολιθώματα. Αν και τα περισσότερα απολιθώματα που μελετούν οι παλαιοντολόγοι είναι ηλικίας χιλιάδων και εκατομμυρίων ετών, δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να γίνει απολίθωμα μια βιολογική δομή. Οι Παλαιοντολόγοι μελετούν αυτά τα απολιθώματα και επιχειρούν να τα χρησιμοποιήσουν για να ανακατασκευάσουν την ιστορία της Γης και την ζωή πάνω σ΄ αυτή.Μερικοί Παλαιοντολόγοι μελετούν την οικολογία του παρελθόντος, άλλοι εργάζονται πάνω στην εξέλιξη των απολιθωμάτων για να μάθουν περισσότερα για την παλαιοντολογία.Γενικά, η παλαιοντολογία σαν σύνολο ασχολείται με όλες τις μορφές ζωής, από ένα βακτήριο μέχρι τις φάλαινες. Οι παλαιοντολόγοι που μελετούν σχετικά πρόσφατα απολιθώματα έχουν αναπτύξει μεθόδους αναπαράστασης προηγούμενων κλιματολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Μπορούν έτσι να παρουσιάσουν ιστορικά δεδομένα για παλιότερα κλίματα και να τα εφαρμόσουν για να κατανοήσουν μελλοντικές συνθήκες και να προβλέψουν τις πιθανές επιπτώσεις τους. Αν γίνει κατανοητό το αποτέλεσμα των κλιματολογικών αλλαγών που σημειώθηκαν πολλά χρόνια πριν στον πλανήτη, θα μπορέσουμε να προβλέψουμε και τις μελλοντικές επιπτώσεις τους.Τέλος, η παλαιοντολογία είναι ένα αυξανόμενης σημασίας κομμάτι της ιστορικής βιολογίας. Δίνει σημαντικές πληροφορίες για παρελθόντα γεγονότα, που μπορεί να αφορούν στην εξελικτική σχέση των οργανισμών, γεγονός που με τη σειρά του προσφέρει βαθύτερη γνώση της βιοποικιλότητας.
Παρασιτολόγος (Parasitologist) Η παρασιτολογία ασχολείται με τη φύση των παράσιτων. Παράσιτα είναι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν άλλα είδη φυτών και ζώων σαν ξενιστές. Οι ξενιστές αυτοί προσφέρουν το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν τα παράσιτα. Στην ιστορία της ζωής πάνω στη Γη αυτός ο "παρασιτικός" τρόπος ζωής ήταν πολύ επιτυχής και έτσι τα είδη των παρασίτων ξεπερνούν τον αριθμό όλων των ζωντανών ειδών. Για τους λόγους αυτούς η παρασιτολογία είναι ένα ποικίλο επιστημονικό πεδίο. Οι παρασιτολόγοι μελετούν τα παράσιτα όπου αυτά παρουσιάζονται, είτε είναι ιοί, βακτήρια, πρώτιστα, σκουλήκια, έντομα είτε ανήκουν σε πολλές άλλες συνομοταξίες.  Οι παρασιτολόγοι μπορούν να ασχοληθούν με τον τομέα της ιατρικής παρασιτολογίας, όπου χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους αντιμετώπισης παρασίτων που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Μεγάλες ελπίδες για τη μείωση παρασιτικών ασθενειών υπόσχεται η έρευνα παρασιτολόγων στα πεδία της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της γενετικής και της φυσιολογίας. Ακόμη μεγάλες ανακαλύψεις στην ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση σημαντικών παρασίτων έχουν πραγματοποιηθεί.Επίσης υπάρχουν οι τομείς της γεωργικής, υδατοκαλλιεργητικής και κτηνιατρικής παρασιτολογίας. Η ανθρώπινη υγεία δεν επηρρεάζεται μόνο άμεσα από τα παράσιτα, αλλά και έμμεσα μέσω των ασθενειών που αυτά προκαλούν στα φυτά και στα ζώα και οι οποίες μεταφέρονται στον άνθρωπο από τις τροφές. Έτσι οι παρασιτολόγοι αυτών των ειδικεύσεων μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της απώλειας τροφών από παρασιτικές ασθένειες των σοδειών, των κατοικίδιων ζώων και των ζώων που προέρχονται από τη συνεχώς ανερχόμενη βιομηχανία υδατοκαλλιεργιών. Η χρήση των παρασίτων σαν παράγοντας βιολογικού ελέγχου ενάντια σε έντομα επιβλαβή στη σοδειά υπόσχεται πολλά για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής.                          Η οικολογική και συστηματική παρασιτολογία είναι πεδία που μελετούν την εξέλιξη των παρασίτων και τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον και ποσοτικοποιούν και αναλύουν τη δυναμική των παρασιτικών πληθυσμών.                            Τέλος, η Βιοχημεία και η Μοριακή Βιολογία των παρασίτων χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για τη γενετική των παρασίτων, ώστε να αναπτυχθούν εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσής τους.
Φυτοπαθολόγος (Plant Pathologist) Ο φυτοπαθολόγος είναι ο επιστήμονας που ειδικεύεται στην υγεία των φυτών, όπως ένας γιατρός ειδικεύεται στην ανθρώπινη υγεία ή ένας κτηνίατρος στην υγεία των ζώων. Η διατήρηση της υγείας των φυτών απαιτεί την κατανόηση των οργανισμών και των παραγόντων που προκαλούν ασθένειες, καθώς και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα φυτά αναπτύσσονται και επηρεάζονται από ασθένειες. Οι Φυτοπαθολόγοι συνεργάζονται με καλλιεργητές, με ειδικούς στα έντομα και στους σπόρους για να αναπτύξουν περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις για τη διαχείριση της σοδειάς και των παθογόνων οργανισμών που μπορεί να τις προσβάλλουν.Ακόμη συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και συμβάλλουν στην παραγωγή μιας δυνατότερης οικονομίας και ασφαλέστερων τροφών, σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, στη διατήρηση του εδάφους και των υδατικών πόρων και στην υγεία των εργατών στις φάρμες και στους κήπους.Οι Φυτοπαθολόγοι και οι βιομηχανικοί συνεργάζονται στενά στην ανάπτυξη ποικιλιών φυτών που είναι ανθεκτικά σε ασθένειες και στην ανάπτυξη νέων κλώνων οργανισμών για βιολογικό έλεγχο.Τέλος οι Φυτοπαθολόγοι χρησιμοποιούν μοντέρνο επιστημονικό εξοπλισμό και τεχνικές για να αποκαλύψουν τα μυστήρια του τρόπου με τον οποίο τα παθογόνα επιτίθενται στα φυτά και για να καταλάβουν τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ανάπτυξη ασθενειών.
Ωκεανογράφος, Βιολόγος Ωκεανογράφος (Oceanographer) Ωκεανογραφία είναι η μελέτη των βιολογικών, χημικών, γεωλογικών, οπτικών και φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών και των εκβολών.Οι ωκεανογράφοι-βιολόγοι μελετούν τα έμβια όντα και την αλληλεπίδρασή μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Ορισμένοι μελετούν συγκεκριμένα είδη, άλλοι εξετάζουν πώς δύο ή περισσότερα είδη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και άλλοι αναζητούν να κατανοήσουν τις λειτουργίες ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.Προσπαθούν να περιγράψουν τα πολλά και ποικίλα είδη ζωής της θάλασσας, τα μοντέλα της πυκνότητας του πληθυσμού τους και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Θέλουν να κατανοήσουν πώς αυτά τα ζώα και τα φυτά συνυπάρχουν σε σύνθετες σχέσεις με άλλα είδη θαλάσσιας ζωής, οργανικές και ανόργανες ουσίες και με ενέργεια και πηγές ενέργειας που υφίστανται στη θάλασσα και τον βυθό της. Επίσης, ενδιαφέρονται για τις συνέπειες που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα σ΄ αυτές τις ωκεανικές κοινωνίες.
Print Friendly, PDF & Email
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενήμεροι για νέα και άρθρα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες