Ιατρική: με ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή Μαθηματικά; | Biology.gr

Οι Βάσεις στις Ιατρικές…

Βάσεις 2015: Στα επίπεδα του 2013

Μετά την ανακοίνωση των  στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογίες των  υποψηφίων Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015, μια πρώτη ματιά δείχνει ότι ήταν:

 • χαμηλότερες σε σχέση με του 2014 –τόσο στο γενικό βαθμό πρόσβασης όσο και αναλυτικά στα μαθήματα κατεύθυνσης- ενώ
 • είναι πιο κοντά στις βαθμολογίες του 2013.

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από τον πίνακα 1, (σε σχέση με το 2014) το ποσοστό των μαθητών που συγκέντρωσαν βαθμολογίες πάνω από τη βάση στα μαθήματα της Θετικής Κατεύθυνσης έχει μειωθεί αισθητά στη Βιολογία, στα Μαθηματικά και στη Φυσική. Ωστόσο φαίνεται ότι οι μαθητές έγραψαν φέτος καλύτερα στη Χημεία. Επομένως η αρχική εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις του 3ου επιστημονικού πεδίου θα πέσουν.

        Πίνακας 1

%Ποσοστό μαθητών με βαθμολογία 10-20
Μάθημα Θετικής κατεύθυνσης 2013 2014 2015
Βιολογία 84 89,51 83,69
Μαθηματικά 52,17 71,47 61
Φυσική 62,56 65,02 52,6
Χημεία 73,57 76,27 78,53

  Αν εξετάσουμε τον πίνακα 2 που ακολουθεί θα δούμε ότι φέτος στη κλίμακα βαθμολογίας 18-20:

 • το % ποσοστό μαθητών στη Βιολογία (μάθημα βαρύτητας για τις σχολές του 3ου πεδίου) όπως και στη Φυσική είναι μικρότερο σε σχέση με το 2013.
 • Αντίθετα το % ποσοστό μαθητών στη Χημεία (μάθημα βαρύτητας) στα Μαθηματικά κατεύθυνσης, στην Έκθεση και στη Βιολογία γενικής παιδείας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το 2013.

Επομένως αυτός ο παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συγκρίνουμε το προφίλ των φετινών βάσεων με αυτό των βάσεων του 2013.

Πίνακας 2:

%Ποσοστό μαθητών με βαθμολογία
18-20 15-17,9
2013 2014 2015 2013 2014 2015
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 22,64 33,38 20,05 35,01 34,26 30,25
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2,47 15,12 4,53 14,61 24,88 18,70
ΦΥΣΙΚΗ 9,82 18,03 5,18 19,12 22,13 14,24
ΧΗΜΕΙΑ 22,26 26,97 34,93 25,68 24,6 23,97
ΒΙΟΛ ΓΠ 23,72 57,16
ΕΚΘΕΣΗ 1,39 2,32

Αν εξετάσουμε τον πίνακα 3 που ακολουθεί θα δούμε ότι φέτος:

 • Το % ποσοστό ατόμων με γενικό βαθμό πρόσβασης 18-20:
  • είναι σημαντικά μικρότερο από πέρσι 10,61 (το 2015) έναντι 22,34 (το 2014)
  • είναι σχεδόν ίδιο με το 2013: 10,61(το 2015) έναντι 10,67 (το 2013)
 • Το % ποσοστό ατόμων με γενικό βαθμό πρόσβασης 17-18 είναι λίγο αυξημένο σε σχέση με το 2013.

Πίνακας 3:

                                    Γενικός Βαθμός πρόσβασης
2013 2014 2015
Βαθμολογία αριθμός % αριθμός % αριθμός %
17 έως 18 1600  12,34 1724 13,80 1704 13,3
18 έως 19 1168 9 2145 17,17 1138 8,87
19 έως και 20 216 1,67 646 5,17 223 1,74

Με βάση τα παραπάνω θα λέγαμε ότι οι βάσεις θα πλησιάσουν προς αυτές του 2013 με μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω της τάξης των 50 -100 μορίων.

Για να γίνει όμως μια πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση του βαθμού πτώσης των βάσεων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και:

 • τον αριθμό των εισακτέων κάθε τμήματος,
 • το γεγονός ότι οι σχολές της Αθήνας θα αποτελέσουν πρώτη προτίμηση για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Άρα αναμένουμε μικρότερη πτώση στις βάσεις των σχολών της Αθήνας σε σχέση με αυτές των σχολών της επαρχίας.

Στον παρακάτω πίνακα 4 φαίνεται ο αριθμός των εισακτέων για τις περιζήτητες σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου- για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός των εισακτέων και οι βάσεις των σχολών αυτών κατά τις 3 προηγούμενες χρονιές.

Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι ο αριθμός των εισακτέων φέτος μειώνεται σε σχέση με πέρσι (2014)  και στις περισσότερες σχολές είναι λίγο αυξημένος σε σχέση με το 2013.

ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2013
2014
2015
ΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
 ΕΙΣ/ΩΝ 
ΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣ/ΩΝ 
Αναμενόμενες
ΒΑΣΕΙΣ
2015
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣ/ΩΝ
 
Ιατρική
Αθήνας
18916
170
19233
175
19000 (±50)
180
Θεσσαλονίκης
18680
190
19122
200
 
190
Πάτρας
18449
150
18961
175
18450 (±50)
170
Ιωαννίνων
18250
130
18855
175
 
145
Θεσσαλίας
18250
80
18833
100
 
95
Κρήτης
18197
110
18786
150
 
125
Θράκης
18090
120
18710
175
18150 (±80)
150
Σύνολο
(950)
(1150)
 
(1055)
Οδοντιατρική
Αθήνας
18039
90
18629
100
18100 (±50)
95
Θεσσαλονίκης
18000
80
18598
100
18050 (±80)
85
Σύνολο
(170)
(200)
 
(180)
Φαρμακευτική
Αθήνας
17874
110
18471
125
17950 (±80)
120
Θεσσαλονίκης
17801
90
18452
125
 
100
Πάτρας
17624
130
18265
175
 
160
Σύνολο
(330)
(425)
 
(380)
Βιολογία
Αθήνας
17392
120
18245
125
17500 (±80)
110
Θεσσαλονίκης
17253
110
18057
125
17350 (±80)
115
Πάτρας
16757
120
17671
175
16650 (±80)
150
Κρήτης
16665
120
17621
150
16600 (±80)
135
Σύνολο
(470)
(575)
 
(510)

 Δηλαδή οι βάσεις αναμένεται, σε σχέση με το 2013, να κινηθούν:

 • είτε ελάχιστα ανοδικά
 • είτε στις περιφερειακές σχολές ελάχιστα καθοδικά
 • αλλά θα σημειώσουν σημαντική πτώση σε σχέση με πέρσι.

 Αν μπορούμε να διαμορφώσουμε με βάση τα παραπάνω μια εκτίμηση για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις στις Ιατρικές – Οδοντιατρικές θα λέγαμε ότι θα πλησιάσουν προς αυτές του 2013 με μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω.

 Σε ό,τι αφορά τις Ιατρικές σχολές, η Ιατρική της Αθήνας, αύξησε φέτος τον αριθμό των εισακτέων κατά 5 άτομα και κατά 10 σε σχέση με το 2013. Η βάση της αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα των 19.000 (±50) μορίων. Συνολικά ο αριθμός των εισακτέων στις Ιατρικές σχολές φέτος είναι μειωμένος κατά 95 θέσεις σε σχέση με πέρσι (2014)  ενώ είναι αυξημένος κατά 105 θέσεις σε σχέση με το 2013. Έτσι η βάση στην Ιατρική της Θράκης αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα των 18.150 (±80) μορίων.

 Αρκετά μεγάλος φαίνεται να είναι ο ανταγωνισμός για τις Οδοντιατρικές σχολές, μια και φέτος ο αριθμός των εισακτέων μειώνεται κατά 5 άτομα σε σχέση με πέρσι, στην Αθήνα και κατά 15 άτομα στη Θεσσαλονίκη.  Αναμένουμε η βάση στις Οδοντιατρικές να πλησιάσει αυτήν του 2013 καθώς ο αριθμός των εισακτέων για το 2015 είναι μεγαλύτερος (κατά 5 + 5 θέσεις) σε σχέση με αυτόν του 2013. Έτσι η βάση στην Οδοντιατρική Αθήνας αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα των 18.150 (±80) μορίων.

  Στην Φαρμακευτική Αθήνας η βάση αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα των 17.950 (±80) μορίων ενώ  η Φαρμακευτική Πάτρας που δέχεται περισσότερους εισακτέους σε σχέση με τις Φαρμακευτικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αναμένουμε η βάση της να είναι χαμηλότερη από 17.600 μόρια.

 Στα τμήματα Βιολογίας οι βάσεις αναμένεται επίσης να κυμανθούν στα επίπεδα του 2013 με εξαίρεση ίσως το Βιολογικό της Πάτρας, όπου ο αριθμός των εισακτέων αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με το 2013 και επομένως η βάση μπορεί να μειωθεί περισσότερο. Έτσι η βάση στο βιολογικό Αθήνας αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα των 17.500 (±80) μορίων και στο βιολογικό Κρήτης στα 16.600 (±50).

yoursuccessΌλα βεβαίως πρέπει να ειδωθούν και υπό το πρίσμα των προτιμήσεων των υποψηφίων καθώς αυτές είναι που καθορίζουν τελικά τις βάσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί πάντως ότι οι επιλογές πρέπει να γίνουν με γνώμονα πρώτα απ’ όλα την προτίμηση του υποψηφίου ανεξάρτητα από τη βάση αλλά και δευτερευόντως  με γνώμονα τις βάσεις του 2013 και όχι αυτές του 2014, καθώς πέρσι υπήρξε «τεχνητή άνοδος».

Print Friendly, PDF & Email
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 − one =

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενήμεροι για νέα και άρθρα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, μπορεί να λάβει κάποιες βασικές πληροφορίες από τον browser σας, κατά βάση υπό τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συγκατάθεσή σας σε όλα αυτά.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services